Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд товчоодоор 3835 автомашинаар 7546 хүн нэвтэрчээ

Нийслэлийн авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх 9 товчоонд эрүүл мэнд, онцгой, цагдаа, мал эмнэлэг, мэргэжлийн хяналтын 83 ажилтан албан хаагч, үүнээс эрүүл мэндийн байгууллагын 2 7албан хаагч ажиллаж байна.  24 цагийн хугацаанд товчоодоор орсон 1611, гарсан 2224 нийт 3835 автомашинаар  байгаа бөгөөд  7546 хүн нэвтэрчээ.  

2020 оны 11 сарын 10-ны өдрөөс хойш нийт  231,019 автомашины 543,773 иргэнд эрүүл мэндийн хяналт хийсэн байна.  

Нийслэлийн онцгой комисс 


Шүүдэр П
Нийтлэгч

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл оруулаагүй байна