"Талх чихэр” ХК ногдол ашиг болгон тараана

"Талх чихэр” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны 2-р сарын 08-ны өдрийн №01 тоот тогтоолоор 2020 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 225 төгрөг буюу нийт  230.3 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон тараахаар болов.

Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрөөр гаргах бөгөөд 2021 оны 10-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн компанийн байранд тараахаар шийдвэрлэсэн байна. 


Шүүдэр П
Нийтлэгч

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл оруулаагүй байна