"Тандем Инвест ББСБ” ХК 199.2 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон тараах болжээ

"Тандем Инвест ББСБ” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны 2-р сарын 08-ны өдрийн №05 тоот тогтоолоор 2020 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 20 мөнгө буюу нийт 199.2 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг болгон тараахаар болов.

Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрөөр гаргах бөгөөд 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн дотор "ҮЦТХТ" ТӨХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулахаар шийдвэрлэсэн байна.


Шүүдэр П
Нийтлэгч

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл оруулаагүй байна